Uroczystej mszy św. odpustowej ku czci św. Walentego, rozpoczynającej Jubileusz 100 - lecia erygowani Parafii Galew przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, sufragan włocławski. Wraz z ks. Biskupem eucharystię jubileuszową celebrowali: ks. prał. Marek Kasik, dziekan dek. tureckiego, ks. kan. Zbigniew Wróbel, obecny proboszcz par. Brudzew, z której powstała nasza parafia oraz ks. prał. Stanisław Płaszczyk, ks. prał. Andrzej Michałowski, ks. kan. Mirosław Frankowski, ks. prob. Paweł Zalewski, ks. prob. Antoni Janicki, ks. wik. Łukasz Płóciennik, z księży rodaków w koncelebrze dostrzec można było ks. prof. Bogumiła Gackę, za co bardzo serdecznie dziękujemy. 

Nim rozpoczęła się liturgia, odczytano fragment z dekretu erygującego naszą Parafię z 7 lutego 1920 roku oraz list ks. bp Zdzitowieckiego do JWP Marii Przechadzkiej, w którym Ekscelencja dziękuje za przekazane dobra i ofiary, które umożliwiły utworzenie tej Wspólnoty. List ten oraz obrazy portretowe JWP Wincentego i Marii z Potrykowskich Przechadzkich przekazała naszemu Sanktuarium, mieszkańca w Warszawie pra - pra wnuczka p. Teresa, której w imieniu naszej Wspólnoty ks. Kustosz podziękował. W trakcie wprowadzenia do liturgii wspomniano wszystkich 12 proboszczów naszej Parafii, którym jako wyraz pamięci i wdzięczności jak i Fundatorom zapalono znicze od Świecy Wdzięczności i Pamięci palącej się od dnia 7 lutego br., w naszym Sanktuarium. Przedstawiciele naszej Wspólnoty znicze te następnie ustawili przed kryptom rodową Rodziny Przechdzkich znajdująca się obecnie pod zakrystią. 

Słowo Boże wygłosił podczas liturgii ks. Marek Dudek, Superior Kongregacji św. Filipa Nerii na Świętej Górze w Gostyniu, którym mówił i o św. Walentym, ale i ukazywał możliwości bycia świętym także w codziennym naszym życiu. 

Na zakończenie liturgii słowa wdzięczności Bogu i wszystkim zebranym wyrazili przedstawiciele Parafii wraz z ks. Kustoszem zaś ks. Dziekan uzupełniając wypowiedziane słowa, podziękował w imieniu Dekanatu Ks. Biskupowi Stanisławowi za 20 lat posługi biskupie w naszej Diecezji. 

Ks. Biskup nim udzielił pasterskiego błogosławieństwa dokonał poświęcenia oleju św. Walentego, zaś po mszy św. poświęcone zostały pomarańcze św. Walentego wraz z lekarstwami, opatrunkami i odzieżą przeznaczoną dla chorych. 

Wkrótce relacja foto i video.

A już teraz zobacz: https://sanktuariumgalew.pl/aktualnosci/kronika-wydarze%C5%84/item/796-odpust-ku-czci-%C5%9Bw-walentego-relacje-pracowe.html