W Kronice Parafii Galew odnaleźć możemy dokumenty tej treści:

Biskup Kujawsko – Kaliski Walenty Bończa Tomaszewski dnia 28 maja 1841 r w Kaliszu wydał polecenie plebanowi Brudzewskiemu, aby na żądanie Wielmożnego Przechadzkiego, zjechawszy na miejsce, wskazany grunt morgi jednej nowopolskiej na wystawienie kaplicy i grobu poświęcił podług rytuału rzymskiego – po wystawieniu zaś kaplicy, tenże poświęcony być ma przez ks. Proboszcza lub innego kapłana, którego Wielmożny Przechadzki chciał sobie obrać.

Kościół w Galewie inaczej w Wincentowie, dziedzictwie Jaśnie Wielmożnych Wincentego i Mariany z Potrykowskich Przechadzkich Sędziostwa Pokoju Okręgu Kaliskiego, wystawiony Ich kosztem w roku 1845 pod tytułem Świętego Jana Nepomucena. Kościół ten wraz z Zakrystią, przysionkiem czyli kruchta z prawego boku kościoła i grobem familijnym Fundatorów zaw wielkim ołtarzem na zewnątrz wystawionym jest masywny, murowany i dachówką kryty. W kościele jest pięć ołtarzy:

I. Ołtarz główny wielki pod tytułem św. Jana Nepomucena

II. Ołtarz Przemienienia Pańskiego stojący po prawej stornie ołtarza wielkiego

III. Ołtarz św. Benona po lewej stornie ołtarza wielkiego

IV. Ołtarz Wieczerzy Chrystusa Pana z uczniami w Emaus przy chórze po prawej stronie

V. Ołtarz Zdjęcia Chrystusa Pana z Krzyża przy chórze po lewej stronie.

Już od chwili budowy świątyni zaczęły się wspomnianych Wincentego i Marianny Przechodzkich starania, by przy tymże kościele parafia została utworzona. Dokonało się to dopiero 7 lutego 1920 roku dekretem Biskupa Włocławsko – Kaliskiego Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego, w którym czytamy:

Mając na względzie trudne do pokonania przeszkody na drodze zbawienia dusz i konieczną ich potrzebę postępu w cnotach oraz zanoszone od czasu do czasu przez mieszkańców Galewa i sąsiednich wsi najgorętsze prośby, przy wyraźnym wyjaśnieniu, że oddaleni od kościoła parafialnego w Brudzewie z trudnością przystępują do Świętych Sakramentów i są pozbawieni słuchania Słowa Bożego, postanowiliśmy stosownie po potrzeby i żądania przystąpić do rozdzielenia parafii Brudzew i utworzenia nowej parafii przy kościele w Galewie z wsi następujących: Galewo, Wincentów, Czarna Niwa, Dzierzązna, Józefów, Marulewek, Bratuszyn, Wola, Kalinowa, Bogdałów, Chrząblice, Kolonia Bogdałów i kolonia Bratuszyn.

Władzą naszą Biskupią i przez Święty Synod Trydencki nam udzieloną wyżej wymienione wsie od kościoła w parafii Brudzewie odłączamy i oddzielamy i z nich nowa parafię przy kościele w Galewie tworzymy i erygujemy.

Kolejnym dekretem z 16 grudnia 1920 roku z parafii Brudzew została wydzielona wioska Izabelin i dołączona do parafii Galew, zaś dekretem z 17 lutego 1921 roku wieś Bogdałów pozostała przy parafii Galew, a kolonia Bogdałów powróciła z powrotem do parafii Brudzew.

W tym czasie proboszczami Parafii Galew byli:

  ks. Feliks Kąkolewski                                w latach

1920-1923

  ks. Piotr Borycki                               w latach

1923-1924

  ks. Bolesław Kręcicki                                w latach

1924-1931

  ks. Władysław Zabłocki                 w latach

1931-1939

  ks. Zygmunt Baliński                                w latach

1945-1947

  ks. Stefan Kwiatkowski                  w latach

1947-1948

  ks. Feliks Rżysko                                        w latach

1948-1949

  ks. Wacław Liśkiewicz                    w latach

1949-1950

  ks. Leon Kaczyński                                    w latach

1951-1952

  ks. Szczepan Ostajewski                w latach

1952-1967

  ks. Czesław Żurmanowicz                        w latach

1967-1971

  ks. Stanisław Gołębiewski            w latach

1971-2010

Rok 2020 to dla naszej Wspólnoty Parafialnej czas Jubileuszu 100 - lecia erygowania Parafii oraz Jubileuszu Przemienienia Pańskiego który trwać będzie na Świętej Górze w Galewie od 6 sierpnia 2020 roku do 6 sierpnia 2021 r. 

 W ostatnich dniach ks. Kustoszowi przekazane zostały obrazy portretowe Marii i Wincentego Przechadzkich wraz z listem Biskupa Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego do dobrodziejki kościoła w Galewie, którego treścią możemy zapoznać się poniżej:

„Pomimo wielokrotnych usiłowań wskutek niepokonalnych przeszkód nie mogło nastąpić utworzenie parafii Galew, o którą się dopraszał piękny miejscowy kościół starannie konserwowany. Niezwykła hojność Szanownej Pani, z uszczerbkiem własnych Jej wygód i swobody, pozwala dopiero teraz plan ten urzeczywistnić. Za tę prawdziwie wielkopańską hojność, najdobitniej świadczącą o głębokiej wierze i przywiązaniu Szanownej Pani do Kościoła, który okazał się najpewniejszą ostoją kraju i narodu, składam serdeczną podziękę i głębokie uznanie.

Niech Stwórca zapłaci hojnie za ten dar wspaniały, a modły, które po wieki następne będą zanoszone w tej świątyni przez wdzięcznych parafian, wypraszają łaski i zmiłowanie Boże dla Niej, rodziny i zmarłych przodków.

Wraz z pasterskim dla Niej błogosławieństwem łączę wyrazy głębokiego poważania.

Uniżony sługa

Biskup Stanisław Zdzitowiecki”

List datowany jest na 20 lutego 1920 roku. 

W tym miejscu, bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu Wspólnoty par. Galew, Pani Teresie z Warszawy za przekazanie obrazów wraz z listem. Bóg zapłać.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach Jubileuszowych i śledzenia ich na tej stronie. 

ZAPRASZAMY